Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
LAPPFORS
INFO UNGDOM BOENDE NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT SIGNEGÅRDEN BYARÅD
Pedersöre   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
INFO
NYHETER

Lappfors

Lappfors kännetecknas av vacker, omväxlande natur och mänskor med framtidstro.

Lappfors finns i Esse kommundel i Pedersöre kommun. Byn som hör till de mindre i kommunen finns på gränsen mot det finska Evijärvi. Byn finns alltså nära språkgränsen vilket har haft och har betydelse för byn. Själva by består av två delar Överlappfors och Nederlappfors.  Nederlappfors kan sägas vara byn centrum. Överlappfors som träffande nog kallas "Skoosbyij" består av flere större och mindre gårdsgrupper som ligger ganska långt från varandra. De större gårdsgrupperna är Vitsjö, Lamabacka, Kiisk och Hjulfors.

Näringsliv

Eftersom Lappfors är en typisk landsby har jordbruket fortfarande en stor betydelse även om de verksamma böndernas antal också här har sjunkit. Skogsbruket och dess binäringar ger många arbetsplatser. Här finns förtag som sysslar med skogsavverkning och virkestransport. I Nederlappfors finns både ett snickeri och en såg. I byns gamla samlingshus verkar sedan flere år en plastfabrik som främst gör plastpåsar. Eftersom Lappfors ligger bara ca 30km från Jakobstad är det många som pendlar in till staden och har sitt arbete där.

 

 

Natur

Landskapet i Lappfors är mera varierat än i det övriga Pedersöre. Esse å sätter naturligtvis sin prägel på landskapet. Som ett silverband slingrar sig ån genom byn. Den ger el-kraft genom kraftverket Björkfors, den ger fiskemöjligheter och möjligheter till rekreation. Ett flertal sjöar finns också innom byn. Kiisksjön är kanske den mest kända av sjörna och Huvudsjön den största. Vandringsleden Sju Sjöar börjar vid kommunens skidcentrum i Nederlappfors och går som namnet säger via inte mindre än sju sjöar. Vintertid finns fina skidspår vid skidcentret. Utter, strömstare, fiskgjuse, björn och lo är mindre vanliga arter som kan påträffas i Lappfors. 

Utterleden

https://www.visitpietarsaarenseutu.fi/sv/utterleden

Startar från Vildmarkscentret . 

 

Ansvarig utgivare: Över-Nederlappfors Byaråd r.f.     Senast modifierad: 17.11.2022