Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
LAPPFORS
INFO UNGDOM BOENDE NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT SIGNEGÅRDEN BYARÅD
Pedersöre   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
BYARÅD
NYHETER

 Över- Nederlappfors byaråd rf 

Lappfors har ett byaråd som väljs varje år vid årsmötet. Byarådet arbetar tillsammans med byns övriga invånare för att hålla byn levande och intressant.   


Byarådet arrangerar olika aktiviter. Samt sköter om underhåll och verksamhet vid Signegården.

Epost till byarådet: info (at) lappfors.fi

 

Byarådets styrelse

Styrelsen har följande sammansättning:


Glenn Häger ordf. tel. 050 4477674
Henrik Norrbacka viceordf.
Mary Sjö, sekr.
Birgitta Lind, kassör.
Marlene Hatt 050 3083647  
Päivi Granbacka 
Peter Häll
Rolf Lindroos 040 5046184 
Dage Nabbvik 

Håkan Storbacka

Anita Åvall

 

 

Aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Över-Nederlappfors Byaråd r.f.     Senast modifierad: 17.11.2022